2004-2014-cü illər ərzində quşların baş sayı, ət və yumurta istehsalı barədə Məlumat

Böyütmək | Kiçiltmək |
Respublikada quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi daima dövlətin diqqət mərkəzindədir. İllik istehsal gücü 55 min ton quş əti və 248.5 milyon ədəd yumurta olan 39 quşçuluq fabrikinin istehsal gücünün genişləndirilməsinə və əlavə olaraq 5 damazlıq, 1 əmtəəlik və 9 broyler fabrikinin istifadəyə verilməsinə son illər ərzində 98 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 2014-cü ildə respublika üzrə istehsal olunmuş 99.4 min ton quş ətinin 64.0 min tonu (64.4 faizi ), 1562.7 mln ədəd yumurtanın 703.3 mln ədədi (45.0 faizi) sənaye üsulu ilə istehsal olunmuşdur.

2004-2014 - cü illər ərzində quşların baş sayı, ət və yumurta istehsalı barədə Məlumat

Göstəricilər 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-cü ilin 2004-cü ilə nisbəti Fərq +;- 2014-cü ilin 2004-cü ilə nisbəti Faiz
Quşların sayı min baş 17545 18253,3 19036 18760,6 20754 22352,9 22041,6 22432,3 23162 24581,4 28852 11307 64,4
Quş əti min ton 44,3 46,7 49,7 61,9 65,2 67 64,5 71,6 89,3 97,5 99,4 55,1 124,4
Yumurta mln ədəd 829,4 874,6 760,9 953,6 1101,2 1209,4 1178,6 1011 1226,7 1401,5 1562,7 733,3 88,4
" Ölkədə keçən il adambaşına 9 kq quş əti istehlak olunmuşdur.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində adambaşına orta hesabla 15-16 kq və daha çox quş əti istehlak edilir və maksimum normalara əsasən 280 ədəd yumurta istehlak olunmalıdır.”Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə uyğun olaraq respublika ərazisinə başqa dövlətlərdən yoluxucu və ekzotik xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinin və yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən dövlət nəzarəti, həmçinin adı çəkilən maddənin 14.7-ci bəndinə əsasən dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxal-ixracı və tranziti müvafiq ölkələrin epizootik durumu nəzərə alınmaqla, beynəlxalq baytarlıq sertifikatının müşayəti ilə həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, respublika ərazisi hal-hazırda heyvanların və quşların təhlükəli yolxucu xəstəliklərinə görə sağlamdır..
Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına yaradılmış münbit şəraitdən istifadə edən iş adamları tərəfindən respublikaya baytarlıq nəzarətində olan digər ərzaq məhsulları ilə yanaşı quşçuluq məhsulları da gətirilir. Bu işlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 2009-cu il tarixli 66 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir."