23-CÜ AZƏRBAYCAN QİDA SƏNAYESİ SƏRGİSİ VƏ 11-Cİ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KƏND TƏSƏRRÜFATI SƏRGİSİ

Böyütmək | Kiçiltmək |

 

17-19 may, 2017-ci il tarixlərində Baki Ekspo mərkəzində 23-cü Azərbaycan Qida Sənayesi Sərgisi və 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfati Sərgisi keçiriləcəkdir.