AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİNİN “MÜHƏNDİSLİK” FAKÜLTƏSİNİN NƏZDİNDƏ SÜRÜCÜLÜK KURSLARI TƏŞKİL EDİLİB

Böyütmək | Kiçiltmək |

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİNİN “MÜHƏNDİSLİK” FAKÜLTƏSİNİN NƏZDİNDƏ SÜRÜCÜLÜK KURSLARI TƏŞKİL EDİLİB
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİNİN “MÜHƏNDİSLİK” FAKÜLTƏSİNİN NƏZDİNDƏ SÜRÜCÜLÜK KURSLARI TƏŞKİL EDİLİBAZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİNİN “MÜHƏNDİSLİK” FAKÜLTƏSİNİN NƏZDİNDƏ SÜRÜCÜLÜK KURSLARI TƏŞKİL EDİLİBAzərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Mühəndislik” fakültəsinin nəzdində “T”, “TK”, “TT”, “H” kateqoriyaları üzrə traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük kursları təşkil edilib. 15 iyul 2017-ci il tarixində həmin kursları müvəffəqiyyətlə bitirmiş tələbələrə test üsulu ilə imtahanların qəbulu təşkil olunub.

İmtahanların qısa müddətdə və şəffaf qəbul edilməsi məqsədilə Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin “Səyyar Xidmət” Qrupu Gəncə şəhərinə ezam edilib.

İmtahanda iştirak edən 70 tələbədən 58 nəfəri proqrama uyğun olaraq sualları müsbət cavablandırıb və nəticədə hər biri traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi ilə təmin edilib.