TENDERDƏ İŞTİRAKA DƏVƏT

Böyütmək | Kiçiltmək |
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Respublika Baytarlıq Laboratoriyası üçün tələb olunan avadanlıqların alınması və quraşdırılması” üçün malların alınması məqsədilə açıq tender elan edir

TENDERDƏ İŞTİRAKA DƏVƏT (TİD)

Dəvət No. KTN-RBL-01/2015
Tarix: 18 mart 2015-ci il

1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (bundan sonra “Satınalan təşkilat” adlanacaq) potensial iddiaçıları aşağıdakı malların təchizatı və quraşdırılması üçün öz təkliflərini təqdim etməyə dəvət edir.
Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının yarma otağı, nümunə otağı (serologiya, virusologiya, quduzluq, bakterioloji, parazitologiya, kimya toksikologiya, metal analizləri, radiologiya məqsədli cihazlar və avadanlıqlar) üçün lazım olan avadanlıqlar, dopinq analizi, DNT analizi, dioksin analizi üçün tələb olunan cihazlar və avadanlıqların təchizatı və quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Avadanlıqların geniş təsviri və sayı tender sənədlərində öz əksini tapmışdır.

2. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- Aşağı qiymət
- Yüksək keyfiyyət
- Analoji işlərdə təcrübə (sifarişçilərdən yazılı təsdiqlə birlikdə)
- Maliyyə vəziyyəti
- Tələb olunan vaxtda çatdırılma və quraşdırılma
- Avadanlıqların istifadəsi üzrə təlimin keçirilməsi üçün lazımi ixtisaslı işçi heyətinin mövcudluğu (tərcümeyi hal və heyətin təcrübəsini sübut edən sənədlər) və s.

3. Tender təklifləri Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.

4. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

a. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
b. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
c. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 40 bank günü qüvvədə olmalıdır);
d. Tender təklifi dəyərinin 3%-i (üç faiz) həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
e. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
f. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
g. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
h. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
i. İddiaçılar müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;

5. Tender sənədləri hər hansı maraqlanan təklifverən tərəfindən 200 AZN (iki yüz Azərbaycan manatı) məbləğində geri qaytarılmayan ödənişin aşağıda göstərilən hesaba ödənilməsindən sonra aşağıdakı əlaqələndirici şəxsdən əldə oluna bilər və yoxlanıla bilər.

Adı: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T.: CTREAZ22
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Hesab No.: AZ94CTRE00000000000002188301
VÖEN: 1700069791
Büdcə səviyyəsi: Fond 7
Büdcə təsnifatı: 142340
Ödəniş sənədində ödənişin məqsədi göstərilməlidir.

Telefon: +994 12 4981176
E-poçt: procirdp@gmail.com
Əlaqələndirici şəxs - Samir Süleymanov
Ünvan: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli küçəsi, 80, Hökumət Evi, 8-ci mərtəbə, otaq 827

6. Bu elanın 4-cü paraqrafında göstərilmiş sənədlər (tender təklifi və tender təklifinin təminatı istisna olmaqla) ən gec 28 aprel 2015-ci il saat 17:00-dan gec olmayaraq aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır. Təklifverənlər tender təklifi və tender təklifinin təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 may 2015-ci il tarixində saat 17:00-dan gec olmayaraq aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər:

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli küçəsi, 80, Hökumət Evi, 7-ci mərtəbə, otaq 755.

7. Təkliflər onların açılış tarixindən sonra 30 (otuz) bank günü ərzində etibarlı olmalıdırlar.

8. Tender təklifinin təminatının müddəti təkliflərin açılış tarixindən etibarən 60 (altmış) bank günü olacaqdır.

9. Təkliflər Tender Komissiyası tərəfindən iştirak etmək istəyən iddiaçıların nümayəndələrinin iştirakı ilə (təqdimatdan bir gün sonra) 8 may 2015-ci il tarixində saat 15:00-da aşağdakı ünvanda açılacaqdır:
Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli küçəsi, 80, Hökumət Evi, 7-ci mərtəbə, otaq 722

10. Tender «Dövlət satınalmaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən həyata keçirilir.