Suvarma qrafikini imzalayan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının və əkin sahələrinin sayı

Əkin Sahələri (sayla)

  • 4289

Fiziki şəxslər

  • 2158

Hüquqi şəxslər

  • 0

Məlumat təqdim etmiş rayonlar

  • 3

Məlumat təqdim etmiş kəndlər

  • 71