Xəbərlər


QOBUSTAN RAYON ƏKİNÇİLİK ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN BÖLGƏ TƏCRÜBƏ STANSİYASINDA MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB

2018-08-18 QOBUSTAN RAYON ƏKİNÇİLİK ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN BÖLGƏ TƏCRÜBƏ STANSİYASINDA MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB

“Yeni istifadəyə verilmiş toxumtəmizləmə qurğuları ilə taxıl toxumunun təmizlənməsi, dərmanlanması və qablaşdırılması”na həsr olunmuş regional müşavirə keçirilib.

...

QAZAXDA KOLORADO KARTOF BÖCƏYİNƏ QARŞI KİMYƏVİ MÜBARİZƏ BAŞLAYIB

2018-08-18 QAZAXDA KOLORADO KARTOF BÖCƏYİNƏ QARŞI KİMYƏVİ MÜBARİZƏ BAŞLAYIB

Qazax rayonu ərazisində karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı müşahidə və mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

...

Bitkiçilik

 • Çoxillik əkmələr
  Çoxillik əkmələr

  Azərbaycanda iqtisadi rayonlar sırasında Şəki-Zaqatala iqtisadi zonası armud istehsalının 29%-ni təşkil edir. 

  ...

 • Tərəvəzçilik
  Tərəvəzçilik

  Kartof badımcançiçəklilər fəsiləsinin solanum cinsindən çoxillik ot bitkisidir. Mədəni halda 2 növü: And kartofu (S.andigenum) və Çili kartofu (S.tuberosum) vard...

 • Texniki bitkilər
  Texniki bitkilər

  Günəbaxan çox əhəmiyyətlı yağlı bitkidir. Qara şabalıdı torpaqlar və boz meşə torpaqları günəbaxan yetişdirmək üçün yararlıdır.

  ...

 • Dənli və yem bitkiləri
  Dənli və yem bitkiləri

  Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyəti olan taxılçılıq kənd təsərrüfatı sektorunun aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, bitkiçilik sahəsinə aid olan taxıl&c...

Heyvandarlıq

 • Maldarlıq
  Maldarlıq

  Qafqaz qonur malı dünya maldarlığında, cinsyaratma prosesində geniş istifadə olunmuş şvis cinsinin təsiri altında yaradılmışdır. Şvis malı çoxlu miqdarda müxtəlif cinslərin əmələ gəl...

 • Qoyunçuluq
  Qoyunçuluq

  Azərbaycanda qoyunçuluğun inkişafı qədim tarixə malikdir. Qoyunçuluq gəlirli sahə olduğuna görə və az zəhmət tələb etdiyinə görə ölkəmizin bütün bölgələrin...

 • Quşçuluq
  Quşçuluq

  Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına yaradılmış münbit şəraitdən istifadə edən iş adamları tərəfindən respublikaya baytarlıq nəzarətində olan digər ərzaq məhsulları ilə yanaşı quşçuluq...

 • Arıçılıq
  Arıçılıq

  Respublikamızın iqtisadiyyatında arıçılıq mühüm yer tutur. Bu sahə ilbəil inkişaf edir. Ölkəmizdə arı ailələrinin sayı əvvlki illərlə müqayisədə artırılaraq 238 minə &ccedi...

Kənd təsərrüfatı texnikası

 • Kombaynlar
  Kombaynlar

  “Aqrolizinq” ASC-nin 38 rayon Aqroservis filiallarında tikilib istifadəyə verilmiş təmir emalatxanaları fəaliyyət göstərir.

  ...

 • Traktorlar
  Traktorlar

  “Belarus 800/820/890/892 traktorlarında baş verə biləcək nasazlıqlar, onların yaranma səbəbləri və aradan qaldırılması yolları” broşurası bu tip traktorları istismar edən mexanizatorlar üçün əsas vəsait...

 • Digər texnika
  Digər texnika

  Azərbaycan Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası (keçmiş Zaqafqaziya Dövlət Maşın Sınaq Stansiyası) 1948-ci ildə keçmiş SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 26 avqust tarixli 1365 saylı əmri ilə yaradılmış ...

 • Suvarma və meliorasiya
  Suvarma və meliorasiya

  Ölkənin təbii-iqlim şəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin bütün il ərzində əkilib becərilməsinə imkan versə də torpaq fondunun 52,4 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır ki, bunun da əksəriyyəti rütubət ç...