Tabeli Qurumlar

KTN STRUKTUR

Strukturuna daxil olan qurumlar

Aqrar Xidmətlər Agentliyi

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi

Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri

Strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki digər qurumlar

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

"Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC

"Aqrolizinq" ASC

"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" MMC

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti

Dövlət Toxum Fondu

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Azərbaycan Təcrübə Sınaq və Təmir Zavodu

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi

Təchizat bazası

Respublika Elmi Kənd Təssərüfatı Kitabxanası

Respublika Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi

Kənd həyatı qəzeti

Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı

test 3

test

test2