KTN STRUKTUR

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi

 • A
 • A
 • A

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 • A
 • A
 • A

"Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC

 • A
 • A
 • A

"Aqrolizinq" ASC

 • A
 • A
 • A

"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" MMC

 • A
 • A
 • A

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi

 • A
 • A
 • A

Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti

 • A
 • A
 • A

Dövlət Toxum Fondu

 • A
 • A
 • A

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 • A
 • A
 • A

Azərbaycan Təcrübə Sınaq və Təmir Zavodu

 • A
 • A
 • A

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi

 • A
 • A
 • A

Təchizat bazası

 • A
 • A
 • A

Respublika Elmi Kənd Təssərüfatı Kitabxanası

 • A
 • A
 • A

Respublika Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi

 • A
 • A
 • A

Kənd həyatı qəzeti

 • A
 • A
 • A

Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı

 • A
 • A
 • A

test 3

 • A
 • A
 • A

test

 • A
 • A
 • A

test2

 • A
 • A
 • A