DÖVLƏT SORT - SINAQ MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ SƏPİN İŞLƏRİ YEKUNLAŞDIRILIB

Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin təsdiq olunmuş iş planına əsasən müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik 6 Dövlət Sort Sınaq Məntəqəsində (DSSM) payızlıq dənli bitkilərə aid sort-sınaq işləri həyata kecirilir. İsmayıllı DSSM-də 31 buğda, 6 arpa, Gədəbəy və Qusar DSSM-də 19 buğda, Salyan DSSM-də 33 buğda, 8 arpa, Ağdam DSSM-də 26 buğda, Naxçıvan DSSM-də isə 19 buğda və 10 arpa sortları üzrə səpin işləri yerinə yetirilib.

Müxtəlif bölgələr üzrə Təsərrüfat Faydalı Sınaqların (TFS) aparılmasında əsas məqsəd yerli şəraitə uyğun, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, daha məhsuldar və keyfiyyətli sortların seçilməsindən, Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmasından və istehsalatda tətbiq olunmasından ibarətdir.

Fərqlilik, Oxşarlıq və Sabitlik (FOS) sınaqlarının aparılmasında isə məqsəd seleksiya nailiyyətlərinin fərqliliyini, oxşarlığını və sabitliyini müəyyən etməklə patent verilməsi və  mühafizə hüququnun qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə İsmayıllı DSSM-də 31 buğda və 6 arpa sortu üzrə FOS sınaqlarına aid təcrübələr üzrə səpin aparılıb.

Son illər müxtəlif şirkətlər, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən respublikaya gətirilən buğda və arpa sortlarının yerli şəraitə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün İsmayıllı (dəmyə şəraitdə) və Salyan (suvarma şəraitdə) DSSM-lərdə nümayiş əkinlərinə aid səpin işləri aparılıb. Bu məqsədlə hər iki məntəqədə İtalya, Fransa, Türkiyə və Rusiya mənşəli 28 yumşaq buğda, 6 bərk buğda və 8 arpa sortu sınaq üçün əkilib. Nümayiş əkinlərinə xarici sortlarla bərabər hazırda respublika ərazisində geniş əkin sahəsinə malik olan yerli “Qobustan”, “Fatimə”, “Qırmızıgül 1”, “Əsgəran” və s. sortlar da daxil edilib.

Qeyd olunan məntəqələrdə hazırda sort-sınaq işlərinə aid fenoloji müşahidələr və qiymətləndirmə işləri aparılır. 


 

  • A
  • A
  • A