• Ana səhifə
  • Xəbərlər
  • Əkin sahələrində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir
Əkin sahələrində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir

Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinin yerli mütəxəssisləri tərəfindən əkin sahələrində siçanabənzər gəmiricilərin geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə müşahidə və mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Ötən ilin sentyabr ayından bugünədək 387498 hektar sahədə müşahidələr aparılmış, 311807 hektar sahədə sirayətlənmə aşkar edilmiş, 2204 hektar sahədə mexaniki mübarizə və 295053 hektar sahədə kimyəvi mübarizə  tədbirləri həyata keçirilib. Hazırda müşahidə və mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Çöl siçanları kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün böyük təhlükə törədirlər. Onların vurduğu ziyan toxumların cücərməsi dövründən başlayır, dənin yetişmə dövrünə qədər davam edir. Çöl siçanlarına qarşı mübarizə bir hektarda işlək yuvaların sayı payız mövsümündə 50 yuva, erkən yazda 75 yuva, yaz mövsümündə 100 yuva olduqda aparılır.

Mübarizə tədbirləri:

  • Xam yerlərin və dincə qoyulmuş torpaqların şumlanması və suvarılması;
  • Sahə, arx və yol kənarlarının alaqlardan təmizlənməsi və şumlanması;
  • Sahənin kimyəvi və mexaniki üsullarla alaqlardan təmizlənməsi;
  • Bitki qalıqlarının sahədən təmizlənməsi;
  • Məhsul yığımından sonra kövşənliyin üzlənməsi, erkən şumun aparılması;
  • Dondurma suyunun verilməsi;
  • Payızda cavan tinglərin gövdələrinin qoruyucu vasitələrlə işlənməsi;
  • Zəhərli yemin hazırlanması, daşınması və yuvalara qoyulması zamanı xüsusi geyim formalarından, əlcək və respiratordan istifadə edilməsi, dərmanlanmış sahələrin xəbərdarlıqedici nişanlarla təmin olunması.

Kimyəvi mübarizə məqsədi ilə sink-fosfid preparatı ilə aldadıcı yem hazırlanır və hər işlək yuvaya 3 qr hesabı ilə aldadıcı yem qoyulur.

Fermerlərə bu zərərvericinin müşahidə edildiyi ilk dövrlərdə AXA-nın yerli qurumlarına müraciət etməsi tövsiyə olunur.