Fındıq və Şərq xurması bitkiləri haqqında yeni kitablar nəşr olunub

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun "Fındıq bitkisi" və "Şərq xurması" adlı yeni kitabları nəşr edilib.

"Fındıq bitkisi" kitabında fındıq bağının salınması, əkin sistemləri, sortların seçilməsi, formavermə və budama, eləcə də fındıq bağının gübrələnməsi, xəstəlikləri və zərərvericiləri haqqında məlumatlar yer alıb.

"Şərq xurması" kitabında isə bu bitkinin botaniki və bioloji xarakteristikası, Şərq xurması tingliyinin təşkili, calaq üçün qələmlərin seçilməsi və tədarükü, Şərq xurması bağının salınması, xəstəlikləri və zərərvericiləri haqqında bəhs olunur.

Hər iki kitab fermer, sahibkarlar və həvəskar bağbanlar üçün nəzərdə tutulub.