İSMAYILLI RAYONUNDA KARTOF TARLASINDA MAARİFLƏNDİRİCİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

 

İsmayıllı rayonunun Talıstan kəndi ərazisində yerləşən kartof əkini sahəsində “Kənd Təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi ilə əlaqədar tətbiq edilən kimyəvi preparatlarla işləmə zamanı təhlükəsizlik qaydaları” mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib. Seminarda kənd təsərrüfatı idarəsinin, bitki mühafizə mərkəzinin mütəxəssisləri, aidiyyəti mütəxəssislər və fermerlər iştirak ediblər.

Rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Həsən Həsənov və bitki mühafizə mərkəzinin rəisi Akif Əsədov rayonda iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan aqrar bölmədə mövcud vəziyyət, kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı, yüksək məhsuldarlıq üçün görülən işlərdən danışıblar.  

Seminarda Kənd Təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusi ilə də kartof bitkisinin becərilməsində mütərəqqi və innovativ texnologiyaların əhəmiyyəti barədə danışılıb və fermerlərə pestisidlərlə işləmə qaydaları əyani surətdə göstərilib.  Bildirilib ki, pestisidlərin tətbiqi zamanı işçilər xüsusi geyimlərlə təmin edilməli, kimyəvi mübarizə aparılan əraziyə xəbərdaredici nişanlar və plakatlar vurulmalıdır. Pestisidlərlə işləyən şəxslər onun xüsusiyyətləri, toksiklik dərəcəsi, məsarif norması, istifadə sayı haqqında tam məlumatlı olmalıdırlar. Onun tətbiqi zamanı qonşu ərazilərin və sahələrin sahibləri, torpaq mülkiyyətçiləri, fermerlər ərazidə aparılan kimyəvi mübarizə və texniki təhlükəsizlik tədbirləri ilə qabaqcadan məlumatlandırılmalıdır. İşçi məhlulu hazırlanarkən və tətbiq edilərkən ərazilərə uşaqların, xəstələrin, hamilə qadınların buraxılması qəti qadağandır.

Seminarda fermerləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.    
 

  • A
  • A
  • A