Üzümçü-Şərabçı Gənclər Birliyi maarifləndirici təlimlərə başlayıb

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat  İnstitutunda yeni fəaliyyətə başlamış “Üzümçü-Şərabçı Gənclər Birliyi”nin üzvləri “Üzümü tanıyaq və tanıdaq” layihəsinin icrasına başlayıb. Layihə çərçivəsində ilk maarifləndirici təlim Abşeron rayonundakı fermer təsərrüfatında keçirilib. İnstitutun direktoru Vüqar Səlimov bildirib ki, “Üzümü düzgün budayaq, bol məhsul əldə edək” şüarı ilə keçirilmiş təlimə əsasən gənclər cəlb edilib. Təlim zamanı ali məktəblərdə təhsil alan gənclərə, eləcə də gələcəkdə üzümçülük ixtisasını əsas götürəcək aqronom mütəxəssislərə alimlər tərəfindən qış mövsümündə üzümçülükdə ən vacib tədbirlərdən biri olan quru budamanın tələbləri izah olunub. Bildirilib ki, budamanın əsas məqsədi tənəyə uyğun formanın və müvafiq gözcük yükünün verilməsi, bar budaqlarının fəzada düzgün və nizamlı şəkildə yerləşdirilməsi, tənəkdə uzun illər sabit və yüksək məhsulun əldə olunması,  uzunömürlülüyünün təmin edilməsi, dərmanlama, məhsul yığımı və digər əməliyyatların asanlaşdırılması, tənəkdə əl əməyinin, yaşıl əməliyyatların azaldılmasıdır.

Gənclərin diqqətinə çatdırılıb ki, budama zamanı sortların bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. “Məsələn, Azərbaycan, Orta Asiya və digər  sortlarda barlı tumurcuqlar daha çox zoğun orta hissəsində - 5-12-ci gözcüklərdə, yüksək boy gücünə malik olan sortlarda isə 20-ci gözcüyə qədər davam edir. Avropa sortlarında, xüsusən də texniki sortlarda zoğun əsasına doğru yerləşən gözcüklər, yəni 3-8-ci gözcüklərin barvermə qabiliyyəti yüksək olur. Bəzi sortlara az yük verdikdə, o cümlədən zoğları qısa kəsdikdə bar itirilir, həmçinin gözcüklərdən 2 və daha çox yaşıl zoğ inkişaf edir, kollanma güclü gedir, zoğlar kəskin böyüyür. Belə sortlarda  barlı gözcükllər zoğun orta hissəsində, 6-12-ci gözcükdə yerləşir. Bu baxımdan Kişmişi sortlarını, Ağadayı kimi   sortların bar zoğlarının daha uzun kəsilməsi  məqsədəuyğundur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan şəraitində güclü və suvarılan torpaqlarda bir sıra yerli və  introduksiya olunmuş süfrə  üzüm sortlarının - Qara kişmişi, Qara keçiməməsi, Hüseyni, Sultanina, Türk sultanı, Ağadayının oval variasiyası, Nimrəng, İtaliya muskatı, Hamburq muskatının bar budaqlarını uzun budamaq və 3-5 qollu yelpik formasının verilməsi məqsədəuyğundur”, deyə Vüqar Səlimov bildirib.

“Üzümçü-Şərabçı Gənclər Birliyi”nin sədri Allahverdi Hüseynzadə qeyd edib ki, “Könüllülər ili” çərçivəsində reallaşdırılan layihə gənclərin maarifləndirilməsini əsas götürməklə digər regionlarda da keçiriləcək.

Növbəti sahə təlimləri üzümçülükdə aktual olan digər becərmə texnologiyalarına həsr olunacaq.