EKTİS

EKTİS-in hədəfləri

  • A
  • A
  • A


EKTİS-in hədəfləri

 

  • Aqrar sektorun dövlət tərəfindən dəstəklənməsində şəffaflığın və operativliyin artırılması
  • Aqrar sahədə bütün isitiqamətlər üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə innovativ dəstək
  • K/T torpaqlarının və digər təbii resursların idarə edilməsi və səmərəli istifadə edilməsinin təmin edilməsi
  • Ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dəstək
  • K/T məhsul istehsalçılarının gəlirlərinin artırılması
  • İnformasiya və məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi
  • E-dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üçün zəmin yaradılması