Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının Qanunları

Sənədin   adı

Nömrəsi

Qəbul edilmə tarixi

1.        

“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”, “Arıçılıq haqqında”, “Reklam haqqında” və “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

12.07.2019

2.        

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

12.07.2019

3.        

Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 8 fevral tarixli 782 nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi”ndə, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

27.06.2019

4.        

“Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

27.06.2019

5.        

“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

№ 1577-VQD

03.05.2019

6.        

“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”, “Turizm haqqında” və “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

03.05.2019

7.        

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

03.05.2019

8.        

“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” AR Qanunu

 № 270-VQ

14.06.2016

9.        

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında”  AR Qanunu

№ 273-IVQ

13.12.2011

10.    

“Pambıqçılıq haqqında” AR Qanunu

№ 1012-IIIQ

11.05.2010

11.    

“Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında”AR Qanunu

№ 987-IIIQ

20.04.2010

12.    

“Arıçılıq haqqında”  AR Qanunu

№ 765-IIIQ

02.02.2009

13.    

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” AR Qanunu

№ 650-IIIQ

13.06.2008

14.    

“Damazlıq heyvandarlıq haqqında” AR Qanunu

№ 516-IIIQ

18.12.2007

15.    

“Fitosanitar nəzarəti haqqında” AR Qanunu

№102-IIIQ

12.05.2006

16.    

“Ailə kəndli təsərürfatı haqqında” AR Qanunu

 № 926-IIQ

14.06.2005

17.    

“Baytarlıq haqqında” AR Qanunu

№922-IIQ

31.05.2005

18.    

“Çayçılıq haqqında” AR Qanunu

№ 402-IIQ

17.12.2002

19.    

“Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında” AR Qanunu

№ 344-IIQ

18.06.2002

20.    

“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” AR Qanunu

№ 208-IIQ

19.10.2001

21.    

“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” AR Qanunu

№ 160-IIQ

29.06.2001

22.    

“Tütün və tütün məmulatı haqqında” AR Qanunu

 № 138-IIQ

08.06.2001

23.    

“Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” AR Qanunu

№ 937-IQ

24.10.2000

24.    

“Taxıl haqqında” AR Qanunu

№ 898-İQ

16.06.2000

25.    

“Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” AR Qanunu

№ 892-IQ

13.06.2000

26.    

“Torpaqların münbitliyi haqqında” AR Qanunu

№ 788-IQ 

30.12.1999

27.    

Azərbaycan Respublikasının  Torpaq Məcəlləsi

№ 695-IQ

25.06.1999

28.    

“Torpaq bazarı haqqında” AR Qanunu

№ 665-IQ

07.05.1999

29.    

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında” AR Qanunu

№ 593-IQ

22.12.1998

30.    

“Torpaq icarəsi haqqında” AR Qanunu

№ 587-IQ

11.12.1998

31.    

“Toxumçuluq haqqında”AR Qanunu

№ 257-İQ

11.03.1997

32.    

“Seleksiya nailiyyətləri haqqında” AR Qanunu

№ 197-IQ

15.11.1996

33.    

“Torpaq islahatı haqqında” AR Qanunu

№ 155-IQ.

16.07.1996

34.    

“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” AR Qanunu

№ 116-IQ.

05.06.1996

35.    

“Bitki karantini haqqında” AR Qanunu

№ 70-IQ.

23.04.1996

36.    

“Aqrar islahatın əsasları haqqında” AR Qanunu

№ 976.

18.02.1995