Dənli və yem bitkiləri

24.01.2022

İsmayıllıda VII Azərbaycan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı keçirilib

24.01.2022

İstixalanarda fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir

19.01.2022

Nadir yerli üzüm sortlarının çoxaldılması məqsədi ilə elmi ekspedisiyalar davam etdirilir